دریا نیوزفرقی که فقر آفرید

، 11:29   /   کد خبر: 41915   /   تعداد بازدید: 763


دریانیوز: استان هرمزگان سرزمین فرق و تبعیض و بی عدالتی بوده و نتیجه اش سردمداری این استان در فقر وفلاکت، گرانی، محرومیت، بیماری، بیکاری و... است و تاکنون هیچ نسخه شفابخشی هم برای درمان دمل های کهنه اش پیچیده نشده است.زمانی که برای تهیه گزارش از محلات حاشیه ای و روستاهای دور و نزدیک رفته ایم، در آنجا نیز فرقی که باعث فقر شده است را به عینه دیده ایم و از ساکنان شنیده ایم وجالب اینجاست که مسئولان استانی در ادوار مختلف عادت کرده اند مسئولان و تصمیم گیران کشوری را زمانی که از هواپیما پیاده می شوند، فقط به استانداری و سپس به صنایع ببرند واین مسیر را برگردند وآنها را به شمال شهر بندرعباس که برخلاف سایر مناطق کشور، بیشتر مناطق حاشیه ای در آن قرار دارند، نبرده اند تا وضعیت آیت ا... غفاری، کمربندی، چاهستانی ها، دوهزار، درخت سبز، شیر اول وشیرسوم، بهشت زهرا، تپه ا...اکبر و... را ببینند و یا درسمت فرودگاه هم طلابند، نخل ناخدا، سنگ کن( که آن را خارج از شهر می خوانند که به جوک شبیه است) را به پایتخت نشینان نشان نمی دهند تا وضعیت این محلات را ببینند. محلات ساحلی خواجه عطاء، نایبندو... را نشان نمی دهند که به بهانه قرار گرفتن در حریم 60متری دریا، بدون سند مانده اند وحتی اجازه بازسازی به املاک فرسوده شان داده نشده است.

این استان در فقر خوراکی شاگرد اول کشور است و بسیاری از محرومانش حتی سه وعده غذایی نمی توانند بخورند که تعدادشان هم کم نیست و بیش از نیمی از استان در فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی هستند واز بسیاری از امکانات محروم و این استان به کمبودهای بسیاری در حوزه بهداشت و درمان، آموزش، مدرسه استاندارد، اماکن فرهنگی، ورزشی، تفریحی، نبودباغ موزه دفاع مقدس و... مواجه است و این محرومیت ها را دولت های مختلف ندیدند و به همین دلیل این سناریو ادامه دارد. فرق و بی عدالتی حتی در حوزه مسکن را در این دولت نیز شاهد بودیم که طرح ملی جهش تولید مسکن برای بندرعباسی ها اجرا نشد و نامی از بندرعباس در سامانه ثبت نام دیده نشد (البته فقط در زمان سفر دوروزه رئیس جمهور به استان، نام بندرعباس بصورت موقت چند روزی بر روی سامانه قرار گرفت و دوباره برداشته شد تا فقط جلوی اعتراض بندرعباسی ها در اجرای تبعیض آمیز طرح گرفته شود ونیاز است رئیس جمهور این موضوع را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد).

هرمزگانی هایی که همواره شاهد فرق و تبعیض و بی عدالتی بوده اند، انتظار دارند دولت سیزدهم فرق منجر به فقر را در استان پاک کند و طعم عدالت را مردم در مناطق شهری و روستایی بچشند. ساکنان محلات حاشیه ای بندرعباس و روستاییان کوهشاه وبشاگرد،میناب و رودان و... بایستی از زیر چتر بی عدالتی خارج شده و خورشید عدالت و رفع تبعیض بر سرشان بتابد و به خاطر فقر و نداری، جان شان وسلامتی شان به خطر نیفتد. برایشان زمینه اشتغال فراهم شود وبرچسب قاچاقچی نخورند و در آتش قاچاق نسوزند و خانواده هایی داغدار نشوند. طرح رزاق و تردد خودروها از مناطق آزاد در سطح استان و... مانند سایر استان های مرزی و ساحلی نیز در هرمزگان بایستی اجرا شود.


علی زارعی/دریا