دریا نیوزخسارت بارندگی و تگرگ به کشاورزی بخش شمیل (گزارش تصویری)

دریانیوز: گزارش تصویری از خسارت بارندگی و تگرگ به کشاورزی بخش شمیل

، 10:36   /   کد خبر: 41447   /   تعداد بازدید: 1395