دریا نیوزديكشنري

، 21:09   /   کد خبر: 1237   /   تعداد بازدید: 4634


 

 ديكشنري نيك صالحي
با قابليت ترجمه ۶ زبان زنده دنيا به يكديگر

 

ديكشنري آريان پور 

 با قابليت ترجمه ۳زبان زنده دنيا